xin chào các bạn mình la thành viên mới,
co bạn nào co kinh nghiệm về làm đường cho xe chạy vào san mặt bằng chỉ mình với nhé