Search:

Type: Posts; User: sailamthuoc

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Cũng phải kể đến nguyên nhân là do các Mod lo học...

    Cũng phải kể đến nguyên nhân là do các Mod lo học bài, lo đi làm, có khi 1 tháng ghé thăm 1 lần. Mấy vụ lồm xồm không xóa bài mà còn lao vào cãi nhau ì xèo. Sự điều hành không hiệu quả. Người ta hỏi...
  2. Mới vừa hô đã ứng rồi, linh thiệt. Có người bảo...

    Mới vừa hô đã ứng rồi, linh thiệt. Có người bảo Ổng bị mad, nhưng tôi bảo không, ổng bị Sỉ, bị mad còn có thuốc chữa chứ còn bị bệnh sỉ thì vô phương cứu chữa, chỉ chính mình tịnh tâm mới lành.
  3. Diễn đàn ngày xưa sôi nổi, giờ chỉ thấy còn mỗi...

    Diễn đàn ngày xưa sôi nổi, giờ chỉ thấy còn mỗi thầy Cương là online và trả lời thường xuyên. Trong đó có một phần do một số thầy ít mặn mà với diễn đàn, sinh viên thời nay ít quan tâm hơn ngày xưa,...
Results 1 to 3 of 3