mình rất cần tài liệu liên quan đến máy xúc thủy lực dòng CAT365 BL nếu bạn nào có xin giúp mình nhé
cảm ơn !