tôi hiện đang công tác tại một doanh nghiệp xd trong nước.tôi muốn tìm hiểu về dòng máy toàn đạc diện tử NIKON, để phục vụ cho công việc .tôi nhờ các bạn giúp tôi :gửi cho tôi hướng dẫn sử dụng máy...