cảm ơn các bạn đã gỡi bài lên diễn đàn để các bạn khách chưa biết được học hỏi,vì em củng đang tìm hiểu về lĩnh vực này nên em chưa đủ khả năng để up bài lên cho các anh chị tham khảo được,hảy giúp...