Cám ơn các bạn nhé, mình đang cần. Thaks! Khi nào có dịp mình sẽ hỏi các bạn thêm. CHúc các bạn vui vẻ.