Em tên là Lê Văn Hoàng , lớp 04X3A .. Đây là 2 bản vẽ cống , có file đính kèm!

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i5767_11.bmp...