Em kính chào thầy!
Thưa thầy cho em hỏi là: Trường hợp của em cũng tương tự như bạn cauduongxd ở trên nhưng em đoạn đào của em là ủi dồn đống rồi xúc lật đổ lên ô tô vận chuyển đắp cho đoạn đắp. Thế...