Ai có kinh nghiệm thi công nền đường giúp mình với?
Mình mới nhận mặt bằng thi công đường BTXM rộng 3,5m, chiều cao đào đắp TB chỉ khoảng 50cm nhưng nền đường cũ toàn là đá tảng(đá c3) nằm lồi lõm...