Thảo luận nhóm Ư ? nó chỉ có hiệu quả với các nhóm khác , còn nhóm của tôi thì không thể bình luận nổi vì chỉ có một số người thật sự muốn học còn lại chỉ là con sâu .Nhiều khi muốn tách nhóm...