Search:

Type: Posts; User: rongcon

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Sticky: TK TCTC Nền đường Ôtô

    Em chào thầy nbc. Em có một chút thắc mắc nếu độ dốc ngang sườn tự nhiên là 4% em đặt cống có độ dốc 2%. Tuy có thay đổi tự nhiên chút ít nhưng đảm bảo hạn chế hiện tượng sói. Khi thông qua thì thầy...
  2. Sticky: Đồ án thiết kế TCTC nền đường.

    Em chào các thầy. Em có 1 số băn khoăn ở phần chương 3:Nhiệm vụ đồ án của em thời gian thi công nên đường 46 ngày, chỉ có 1 cống 2$200 khối lượng cũng tương đối lớn, vậy thời gian hoàn thành công tác...
Results 1 to 2 of 2