Dạo này đang nghỉ hè nên nhiều mem đi du lịch hết rồi bạn à