trong trường hợp này bạn nên chụp ảnh man hình và chèn ảnh vào thôi.đơn giản nhất.đừng mất thời gian vào những việc thế này