Dùng bảng mã bảng mã vietware X để ghi chứ bên autocad nếu được rồi thì chuyển sang word sẽ được thôi. Trừ trường hợp máy bạn thiếu font.