cho mình xin file .dll với bạn mail của mình ngocthachapc@gmail.com
cảm ơn bạn