các anh chị hãy giúp em với.đồ án bêtông cốt thép 1 khó quá hà.xin các anh chị cho em một file về cách tính đồ án này nhé, cảm ơn các anh chị nhiều,