Chào tất cả mọi người, tôi tên là Trâm (nam), là giáo viên trường TH GTCC Tp.HCM. Rất vui là được gia nhập diẽn đàn của Khoa Cầu đường DHBK-ĐN. Vào đây tôi hy vọng có thể trao đổi và học tập mọi...