Bổ sung thêm:
- Bộ môn Cầu Hầm:
1. Trợ giảng Ks. Hồ Mạnh Hùng
- Bộ môn CSKTXD
1. Trợ giảng Ks. Nguyễn Tín
Các bạn xin luôn số ĐT của các thầy để tiện liên hệ nhé!