Tin vui tin vui: Đã cho triển khai dự án MỚI, các đơn vị tư vấn sắp "hồi sinh" rồi nha: Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng V/v liên quan đến việc triển khai CV số 3115/VPCP-KTTH ngày 7/5/2012