http://seablogs.zenfs.com/u/8OPtoGSaHxYpVC0lUxkxHRs-/photo/20120324084344100.jpg
Giải pháp cho đường tránh phía tây Huế
Trong vòng 8 năm đưa vào sử dụng, ước tính hàng chục tỷ đồng đổ vào tuyến...