cảm ơn thầy nbc .. những thông tin này rất hay và bổ ích cho chúng em..