Diễn đàn dạo này buồn tẻ thế! chẳng giống như ngày xưa nhỉ?