Search:

Type: Posts; User: van_tai55

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Sticky: Cảm ơn bác vacdem00x3, mình đã bảo vệ đồ án này...

    Cảm ơn bác vacdem00x3, mình đã bảo vệ đồ án này rồi và kết quả là ok.
    Đồ án của mình do dùng máy xúc chuyển làm máy chủ đạo nên với khối lượng đào vận chuyển ngang như thế thì mình chỉ dùng nhân...
  2. Sticky: Thưa thầy NBC cho em hỏi là với khối lượng đào...

    Thưa thầy NBC cho em hỏi là với khối lượng đào vận chuyển ngang là 38m3 thì e dùng máy ủi được kg ạ hay là phải dùng nhân công.
    Vì trong đồ án của em thi công 2 cống thoát nước vì vậy nhân công cần...
Results 1 to 2 of 2