Thưa Thầy cho em hỏi một chút :
Khi xén đất bằng máy ủi thì tính chiều dài xén bằng cách nào ạ ?