Cầu dây văng ư? Bạn có thể đọc hiểu được tiếng anh không? Nếu được cuốn sách tôi sắp giới thiệu là một lựa chọn không thể thiếu trong kho tài liệu cơ yếu của bạn!

Look down!
...