em chào thầy!
em xin hỏi thầy một vấn đề về cấu tạo cống ạ
trong đồ án của em độ dốc ngang của mặt đất tự nhiên tại cống là 1.6%.em được biết thầy có nói nên chọn độ dốc cống theo độ dốc tự...