chào các bạn !!!
các bạn ơi !!! mình đang làm đồ án TCTC NỀN ĐƯỜNG thì gặp phải khó khăn các bạn có tài liệu tham khảo cống vuông thì gửi dùm cho mình. hay là cho mình địa chỉ cũng được.