Máy ủi và máy đào đều có ký hiệu theo từng đời khác nhau. giống ti vi màn hình phẳng thôi. Nhưng trên máy nó cũng cho biết công suất của máy là khác nhau. em nên lấy catalo và kiểm định hải quan mới...