Mọi người cho mình hỏi một tí:
Minh đang thực hiện kiểm toán một công trình kênh thoát nước.
Bên thi công nói họ làm tường đầu rồi mới tiến hành đặt cống nhằm để lấy phần ván khuôn lòng trong tường...