Chào thầy! cho e hoi hien tại khoa cau duong co lop hoc TK đường 1 nào ko vậy thầy, em còn nợ môn đó