thưa thầy cho em hỏi bữa trước do nghỉ bão chưa thông được 50%. vậy khoa xếp lịch lúc nào thông lại vậy thầy