Thưa thầy, bộ môn đường đã có giáo viên hướng dẫn, vậy bên cầu thì khi nào biết đươc giáo viên hướng dẫn thế ạ. hiện giờ tụi em chưa biết thầy nào hướng dẫn nên hơi bất tiện trong việc liên lạc trực...