Search:

Type: Posts; User: thehai_yuki

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Sticky: theo mình thì để đảm bảo độ chặt K98 ở một chiều...

    theo mình thì để đảm bảo độ chặt K98 ở một chiều sâu nào đó như trong thiết kế thì buộc phải đào lên rồi lu lèn thì mới đảm bảo K98 cho chiều sâu đã thiết kế đó được
  2. Sticky: bác nói sao ấy chứ K95 phải rẻ hơn K98 rồi, với...

    bác nói sao ấy chứ K95 phải rẻ hơn K98 rồi, với cả theo biểu đồ ứng suất gây ra do tải trọng trục xe thì càng xuống sâu áp lực càng giảm,
    BTXM làm việc khác với áo đường mềm, BTXM làm việc theo...
Results 1 to 2 of 2