Search:

Type: Posts; User: baoquangngai

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Sticky: mái taluy nền đường

    cơ sở nào để chọn tỉ lệ 1:1, 1:1.5 tại sao không là 1:1.2, 1;1.3, 1;1.1
  2. Sticky: thi công nền đường

    Xin chào ! Mình là Bảo , ở Quảng Ngãi .Mình đang tìm hiểu về công tác đất và điều phối đất trong thi công nền đường .Các bạn trong diễn đàn giúp mình nhé!
Results 1 to 2 of 2