mình xin post cấu tạo cống của mình- võ minh tiến - lớp 04x3a:
Cống số 1:
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i5749_1.bmp
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i5750_2.bmp...