Chào bạn oto&saanbay! hiện tại theo tui biết thì vẫn chưa có tiêu chuẩn mới về thiết kế mặt đường cứng(mặt đường BTXM)
tiêu chuẩn 22TCN 223-95 :tiêu chuẩn thiết kế mặt đường cứng của bộ giao thông...