Kính chào Thầy!
Em đang làm đồ án TCTC nền đường muốn nhờ sự giúp đỡ của thầy.
Trong 3 phương án điều phối đất nền đường thì trong đó có 1 phương án em chi sử dụng máy ủi và máy đào+ ô tô để điều...