Mình xin góp vài ý kiến về bản vẽ của nemo2349 nhé:

Về mặt cắt dọc cống:
+Bạn nên ghi rõ vật liệu làm các bộ phận của cống và ghi ở cả thượng lưu lẫn hạ lưu.(hố chống xói...)
Ví...