mình cũng làm cái độ án này. mọi người có thể giải đáp giúp mình một số thắc mắc sau đây được ko :
1, trong đoạn đường vừa có điều phối dọc và điều phối ngang thì tính số máy như thế nào.
mình...