Thầy ơi, cho em hỏi khi phân đoạn nền đường, các đoạn đắp cao trên 1,5m và dưới 1,5m phân riêng. Vậy 1,5m là tính đến cao độ thiết kế hay cao độ hoàn công.