Thưa thầy và các anh chị xin chị giúp em chỗ này
em tính được Lkt ủi= 88m va Lkt xúc chuyển=345m. em có 1 đoạn tính đựoc cự ly vẩn chuyển dọc trung binh"đắp" = 140m
em có thể chọn máy ủi để thi...