Thưa thầy cho em hỏi:cự ly vận chuyển trung bình trong trường hợp đào vận chuyển ngang của máy đào là bao nhiêu ạ?