Gởi các bạn đồng nghiệp một số thiết bị. Mình đã lọc lại khi thi công. Các bạn tham khảo nhé
http://www.mediafire.com/?fov7xgxdjxqikcd