Chào thầy và các bạn. cho em hỏi vấn đề nay một chút:
Trong tính toán Lkt thì khối lượng vận chuyển dọc đắp bằng khối lượng vận chuyển ngang đổ đi cộng với khối lượng đất vận chuyển đắp. Vậy khối...