bạn cứ làm nếu thấy mính đúng và bảo vệ được ý kiến của mình . không nên phụ thuộc quá nhiều vào trình tự vì khi thi công là thiên biến vạn hóa . chẳng cái nào giống cái nào . mà tất cả mọi cái đều...