Dạ em vẫn băn khoăn khi đang hoc ở trường, có thầy nói với em là đường đỏ là tim đường trong đô thị, còn đường ngoài đô thị thì thiết kế đường đỏ là lề đường , có phải không cho em biết được ko !...