Chào thầy nbc!

Thầy cho em hỏi: Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa 22tcn62-84 được bắt nguồn từ tiêu chuẩn nào của Mỹ vậy ạ?