Bạn ơi, mail cho mình nữa, minh cũng đang cần cái này
Mail của mình là: caotienthang.xd@gmail.com
Cảm ơn bạn nhiều