Search:

Type: Posts; User: HQD

Search: Search took 0.04 seconds.

  1. Sticky: Chào thầy! Cho em hỏi: -Trong phương pháp...

    Chào thầy! Cho em hỏi:
    -Trong phương pháp TK TCTC theo sơ đồ mạng khi đọc tới định nghĩa sự kiện thì vòng tròn sự kiện (SK) thường được chia làm 4 hình quạt; tuy nhiên khi tham khảo một số...
  2. Sticky: Thầy và các anh chị cho em hỏi : Trong giáo...

    Thầy và các anh chị cho em hỏi :
    Trong giáo trình TCTC đường otô với phương pháp TCTC dây chuyền thì "Thời gian hoạt động có hiệu quả nhất là thời kì ổn định của dây chuyền bởi vì trong thời gian...
Results 1 to 2 of 2