Ai có biẹn pháp thi công CPDD lọai 2 cho mình xin, mình đang làm BP TC QL1A. Xin cảm ơn!